Duyurular

  • 6569 Sayılı Kanunun 32.Maddesinden (Öğrenci Affı) Yararlanmak İsteyenlerin Dikkatine! 26.11.2014 tarih ve 29187 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa geçici maddeler ekleyen 6569 Sayılı Kanunun 32 inci maddesi ile düzenlenen geçici 68 nci maddesinden yararlanmak isteyen Üniversitemizden ilişiği kesilen öğrenciler; Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren beş ay içinde ilgili Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu/Enstitü/Konservatuvar  Dekanlıklarına/Müdürlüklerine başvuruda bulunmaları hâlinde geçici 58 inci maddede yer alan esaslara göre, açılmış program ve ders var ise takip eden eğitim-öğretim yarıyılında, yoksa takip eden eğitim-öğretim yılında öğrenimlerine başlayabilirler.

ÖSYS Ek Yerleştirme Kayıtları Uzatılmıştır

Yoruma kapalı.