Kayıt için Gerekli Belgeler

 

 1. Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi
 2. Aday ek puandan yararlanarak ya da sınavsız geçişle yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)
 3. 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf
 4. İkinci öğretim öğrencilerinin ödeyeceği öğrenim ücretinin 1.taksitini ödediğine ilişkin dekont
 5. Alaplı Meslek Yüksekokulu Gemi Makineleri İşletme (İÖ) Programına kayıt yaptıracak öğrenci adaylarının normal sağlık raporu yerine Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü’nden “Gemiadamı Sağlık Yoklama Belgesi” almış olmak gerekir. (AÇIKLAMA: Gemiadamı Sağlık Yoklama Belgesi; T.C. Sağlık Bakanlığı Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü’nün yetkilendirdiği sağlık kuruluşlarından “Gemi Adamı Olur Sağlık Raporu” alındıktan sonra Sağlık Denetleme Merkezlerine başvurulup alınabilmektedir. Rapor verebilecek yetkili Resmi ve Özel Hastaneler ile Sağlık Denetleme Merkezleri www.hssgm.gov.tr adresinden öğrenilebilir).
 6. Ahmet Erdoğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım Programına kayıt yaptıracak öğrenci adaylarının;
  • Üniversitelerin Tıp Fakültelerinden, sürücü belgesi almaya engel olmayan bir beden yapısı ve ruh sağlığına sahip olduklarını belgeleyen rapor almaları,(Öğrencinin boy ve kilosunun sağlık kurulu raporundabelirtilmesi gerekmektedir.)
  • Program gereği 2. sınıfta araç kullanmalarının zorunlu olması sebebiyle kayıt tarihinde 17 yaşını tamamlamış olmaları,
  • Erkek öğrencilerde 1.65 m’den, kız öğrencilerde 1.60 m’den kısa olmamak, boy uzunluğunun santimetre olarak ifade edilen değerinin son iki rakamından en çok 5 fazla veya 15 noksan kilo ağırlığında olma şartı bulunmaktadır. Kurtarma ve taşıma işlerinde iki kişilik bir ekipte çalışırken sedyedeki bir hastayı ekip arkadaşı ile birlikte taşıyabilecek beden ve fizik yeterliliğine sahip olmaları gerekmektedir.      
 7. Devrek Meslek Yüksekokulu Özel Güvenlik ve Koruma Programına kayıt yaptıracak öğrenci adaylarının;Kayıt için tam teşekküllü resmi bir hastaneden, bu mesleği yapmayı engelleyecek fiziki ve ruhsal engeli olmadığını, erkek adayların 1.70 m’den, kız adayların 1.63 m’den kısa olmadığını belgeleyen heyet raporunun kayıtlarda ibraz edilmek üzere alınması ve adayların sabıka kaydının olmaması gerekir.
 8. 1995 ve daha önceki yıllarda doğmuş erkek adaylardan (Bakaya veya yoklama kaçağı olanlar) askerlik şubelerinden alınacak Askerlik Durum Belgesi, (Bir fakülte veya yüksekokula kaydolmasında askerlikçe bir sakınca olmadığına dair belge ÖSYS ile bir yükseköğretim programına yerleşen yükümlülerin askerlik durumları, üniversiteler tarafından https://www.turkiye.gov.tr/ internet adresinde görülebilecektir.
 9. Adayların askerlikle ilgili sorunları için askerlik şubelerine, kredi konusunda ayrıntılı bilgi için de Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna başvurmaları gerekmektedir.


İkinci öğretim öğrencisi iseniz, Türkiye’deki tüm Vakıflar Bankası şubelerine 12 Ağustos 2016 Cuma günü saat 09:00 dan itibaren, Bülent Ecevit Üniversitesi Adına Online Tahsilat/Kurum Faturadan TC Kimlik Numarası ile Öğrenim ücretinizi yatırabilirsiniz. (Tutarlar otomatik olarak çıkacaktır). Bankadan alınan dekontun (2 suret) bir nüshası kayıt sırasında, görevliye teslim edilecektir.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
IPv6 Etkin