Ders Alma İşlemlerİ

  1.  Üniversitemiz 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Ders Alma işlemleri 17-21 Eylül 2018 tarihleri arasında yapılacaktır.
  2. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi’nde Öğrenci Bilgi Sistemi kullanılır, öğreniminiz süresince birçok işleminizi gerçekleştireceğiniz bir sistemdir.
  3. Öğrenim görülecek Bölüm/Program’a ait öğretim planları (öğrenim süresi boyunca başarılması gereken dersleri gösteren belge) w3.beun.edu.tr/ adresinde ilan edilecektir. Her öğrencinin bu planları edinmesinde ve incelemesinde fayda vardır.

Öğretim Planlarında yer alan;
TR, PR, L, KR ifadeleri:

TR: Teori, PR: Uygulama, L: Laboratuar, KR: Kredi

ECTS (veya AKTS) ifadeleri:

ECTS (İngilizce): European Credits Transfer System, AKTS (Türkçe): Avrupa Kredi Transfer Sistemi anlamına gelmektedir

 
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
IPv6 Etkin