Çift Anadal Programı Hakkında

Çift Anadal, bir lisans programına (birinci anadal) kayıtlı olan öğrencilerin, aynı yükseköğretim kurumunun iki diploma programından eş zamanlı olarak ders alıp, iki ayrı diploma alabilmesini sağlayan programdır. Çift Anadal Programı (ÇAP), lisans öğrencilerine iki farklı lisans dalından mezun olma fırsatı verir. Öğrenciler ÇAP ile bir anadal diploma programı ve ikinci bir anadal diploma programının her ikisinden de diploma alma olanağına sahip olmaktadır. Başvuru anında anadal diploma programındaki genel not ortalaması 4 üzerinden en az 2,80 olan ve anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralamasında en üst yüzde yirmi bulunan öğrenciler ikinci anadal diploma programına başvurabilirler. Çift anadal diploma programına başvurabilmesi için öğrencinin başvurduğu yarıyıla kadar anadal diploma programında aldığı tüm dersleri başarıyla tamamlaması gerekir.


Yandal Programı Hakkında

Yandal programı, bir diploma programına kayıtlı öğrencinin öngörülen şartları taşıması kaydıyla, aynı yükseköğretim kurumu içinde başka bir diploma programı kapsamında belirli bir konuya yönelik sınırlı sayıda dersi almak suretiyle, diploma yerine geçmeyen bir belge (yandal sertifikası) alabilmelerini sağlar. Öğrenciler, yandal programına anadal lisans programının en erken üçüncü, en geç altıncı yarıyılın başında başvurabilir. Yandal programına, başvurduğu yarıyıla kadar aldığı lisans programındaki tüm kredili dersleri başarıyla tamamlamış olan öğrenciler başvurabilir . Öğrencinin başvuru sırasında anadal programındaki genel not ortalamasının 4 üzerinden en az 2,40 olması gerekir.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
IPv6 Etkin