Yönetim

Femi GÜR

Özgeçmiş

Öğrenci İşleri Daire Başkanı
e - Posta : femi.gur@beun.edu.tr
Telefon : (372) 257 29 78
Faks : (372) 257 31 76
Görev Tanımı :
 • Kurum içi ve kurum dışında Daire Başkanlığını temsil etmek
 • Daire Başkanlığının harcama yetkililiği görevini yürütmek
 • Daire Başkanlığına bağlı birimler arasında koordinasyonu sağlamak ve bilgilendirme toplantıları düzenlemek
 • Daire Başkanlığına bağlı birimler tarafından ilgili mevzuat uyarınca yapılması gereken işleri kontrol etmek ve faaliyet raporlarını istemek
 • Eğitim-öğretim ile ilgili kararların uygulanmasını sağlamak
 • Daire Başkanlığının her türlü ihtiyaçlarını belirlemek ve karşılanmasını sağlamak
 • Daire Başkanlığının her türlü taşınır mal işlemlerini yaptırmak
 • Daire Başkanlığının stratejik planını, faaliyet raporlarını ve brifing dosyasını hazırlatmak ve üst yönetime sunmak
 • Daire Başkanlığının bütçesini hazırlatmak ve üst yönetimin onayına sunmak
 • Daire Başkanlığının kanunlaşan bütçesinin uygulanmasını sağlamak
 • Daire Başkanlığının mali yönetiminin ve kontrolünün mevzuata uygun yapılmasını sağlamak
{ "gorevtanimi": [ "Kurum içi ve kurum dışında Daire Başkanlığını temsil etmek", "Daire Başkanlığının harcama yetkililiği görevini yürütmek", "Daire Başkanlığına bağlı birimler arasında koordinasyonu sağlamak ve bilgilendirme toplantıları düzenlemek", "Daire Başkanlığına bağlı birimler tarafından ilgili mevzuat uyarınca yapılması gereken işleri kontrol etmek ve faaliyet raporlarını istemek", "Eğitim-öğretim ile ilgili kararların uygulanmasını sağlamak", "Daire Başkanlığının her türlü ihtiyaçlarını belirlemek ve karşılanmasını sağlamak", "Daire Başkanlığının her türlü taşınır mal işlemlerini yaptırmak", "Daire Başkanlığının stratejik planını, faaliyet raporlarını ve brifing dosyasını hazırlatmak ve üst yönetime sunmak", "Daire Başkanlığının bütçesini hazırlatmak ve üst yönetimin onayına sunmak", "Daire Başkanlığının kanunlaşan bütçesinin uygulanmasını sağlamak", "Daire Başkanlığının mali yönetiminin ve kontrolünün mevzuata uygun yapılmasını sağlamak" ] }
['Kurum içi ve kurum dışında Daire Başkanlığını temsil etmek', 'Daire Başkanlığının harcama yetkililiği görevini yürütmek', 'Daire Başkanlığına bağlı birimler arasında koordinasyonu sağlamak ve bilgilendirme toplantıları düzenlemek', 'Daire Başkanlığına bağlı birimler tarafından ilgili mevzuat uyarınca yapılması gereken işleri kontrol etmek ve faaliyet raporlarını istemek', 'Eğitim-öğretim ile ilgili kararların uygulanmasını sağlamak', 'Daire Başkanlığının her türlü ihtiyaçlarını belirlemek ve karşılanmasını sağlamak', 'Daire Başkanlığının her türlü taşınır mal işlemlerini yaptırmak', 'Daire Başkanlığının stratejik planını, faaliyet raporlarını ve brifing dosyasını hazırlatmak ve üst yönetime sunmak', 'Daire Başkanlığının bütçesini hazırlatmak ve üst yönetimin onayına sunmak', 'Daire Başkanlığının kanunlaşan bütçesinin uygulanmasını sağlamak', 'Daire Başkanlığının mali yönetiminin ve kontrolünün mevzuata uygun yapılmasını sağlamak']
Saniye YAYALAR
Öğrenci İşleri Şube Müdürü
e - Posta : yayalar@beun.edu.tr
Telefon : (372) 291 13 52
Faks : (372) 257 31 76
Görev Tanımı :
 • Üniversite içi birimler ve üniversite dışı kurumlarla yazışmaların usulüne uygun yapılmasını sağlamak ve kontrol etmek
 • İlk kayıt ve ek yerleştirme organizasyonunu yapmak
 • Ders kayıtları organizasyonunu yapmak
 • Kurum içi, kurumlar arası yatay geçiş ve çift anadal organizasyonunu yapmak (süreçler, başvuru ve kayıt kılavuzlarının hazırlanması)
 • Yıl içi ve final sınavlarının organizasyonunu yapmak (süreçlerin hazırlanması)
 • Yaz öğretimi organizasyonunu yapmak (süreçler, kayıt kılavuzlarının hazırlanması)
 • ÖSYM, kurum içi, kurumlar arası ve çift anadal kontenjanlarının organizasyonu yapmak ve gerekli yazışmaların yapılmasını sağlamak
 • Diploma hazırlama ve dağıtım sürecinin organizasyonu ile takibini yapmak
 • Mezun öğrenci bilgilerini kütüğe işlettirmek ve kontrol etmek
 • Diploma kaybı başvurularında mezuniyet yerine geçerli belge hazırlatmak veya ikinci kez diploma düzenletmek ve kontrol etmek
 • Talep eden mezunlar için diploma ve diploma eki fotokopilerinin “ASLI GİBİDİR” onayını yaptırmak
 • Arşivleme işlemlerini yaptırmak ve arşivi düzenlettirmek
 • Web sayfası yönetimini yaptırmak
 • Daire Başkanlığının stratejik planını, faaliyet raporlarını ve bilgilendirme dosyasını hazırlatmak
 • Başkanlığın mali yönetim ve kontrolünü gerçekleştirme görevlisi olarak mevzuata uygun yapılmasını sağlamak
{ "gorevtanimi": [ "Üniversite içi birimler ve üniversite dışı kurumlarla yazışmaların usulüne uygun yapılmasını sağlamak ve kontrol etmek", "İlk kayıt ve ek yerleştirme organizasyonunu yapmak", "Ders kayıtları organizasyonunu yapmak", "Kurum içi, kurumlar arası yatay geçiş ve çift anadal organizasyonunu yapmak (süreçler, başvuru ve kayıt kılavuzlarının hazırlanması)", "Yıl içi ve final sınavlarının organizasyonunu yapmak (süreçlerin hazırlanması)", "Yaz öğretimi organizasyonunu yapmak (süreçler, kayıt kılavuzlarının hazırlanması)", "ÖSYM, kurum içi, kurumlar arası ve çift anadal kontenjanlarının organizasyonu yapmak ve gerekli yazışmaların yapılmasını sağlamak", "Diploma hazırlama ve dağıtım sürecinin organizasyonu ile takibini yapmak", "Mezun öğrenci bilgilerini kütüğe işlettirmek ve kontrol etmek", "Diploma kaybı başvurularında mezuniyet yerine geçerli belge hazırlatmak veya ikinci kez diploma düzenletmek ve kontrol etmek", "Talep eden mezunlar için diploma ve diploma eki fotokopilerinin “ASLI GİBİDİR” onayını yaptırmak", "Arşivleme işlemlerini yaptırmak ve arşivi düzenlettirmek", "Web sayfası yönetimini yaptırmak", "Daire Başkanlığının stratejik planını, faaliyet raporlarını ve bilgilendirme dosyasını hazırlatmak", "Başkanlığın mali yönetim ve kontrolünü gerçekleştirme görevlisi olarak mevzuata uygun yapılmasını sağlamak" ] }
['Üniversite içi birimler ve üniversite dışı kurumlarla yazışmaların usulüne uygun yapılmasını sağlamak ve kontrol etmek', 'İlk kayıt ve ek yerleştirme organizasyonunu yapmak', 'Ders kayıtları organizasyonunu yapmak', 'Kurum içi, kurumlar arası yatay geçiş ve çift anadal organizasyonunu yapmak (süreçler, başvuru ve kayıt kılavuzlarının hazırlanması)', 'Yıl içi ve final sınavlarının organizasyonunu yapmak (süreçlerin hazırlanması)', 'Yaz öğretimi organizasyonunu yapmak (süreçler, kayıt kılavuzlarının hazırlanması)', 'ÖSYM, kurum içi, kurumlar arası ve çift anadal kontenjanlarının organizasyonu yapmak ve gerekli yazışmaların yapılmasını sağlamak', 'Diploma hazırlama ve dağıtım sürecinin organizasyonu ile takibini yapmak', 'Mezun öğrenci bilgilerini kütüğe işlettirmek ve kontrol etmek', 'Diploma kaybı başvurularında mezuniyet yerine geçerli belge hazırlatmak veya ikinci kez diploma düzenletmek ve kontrol etmek', 'Talep eden mezunlar için diploma ve diploma eki fotokopilerinin “ASLI GİBİDİR” onayını yaptırmak', 'Arşivleme işlemlerini yaptırmak ve arşivi düzenlettirmek', 'Web sayfası yönetimini yaptırmak', 'Daire Başkanlığının stratejik planını, faaliyet raporlarını ve bilgilendirme dosyasını hazırlatmak', 'Başkanlığın mali yönetim ve kontrolünü gerçekleştirme görevlisi olarak mevzuata uygun yapılmasını sağlamak']
Kadriye ÖZDEMİR
Öğrenci İşleri Şube Müdürü
e - Posta : kadriye.ozdemir@beun.edu.tr
Telefon : (372) 291 13 25
Faks : (372) 257 31 76
Görev Tanımı :
 • Üniversite içi birimler ve üniversite dışı kurumlarla yazışmaların usulüne uygun yapılmasını sağlamak ve kontrol etmek
 • İlk kayıt ve ek yerleştirme organizasyonunu yapmak
 • Ders kayıtları organizasyonunu yapmak
 • Kurum içi, kurumlar arası yatay geçiş ve çift anadal organizasyonunu yapmak (süreçler,başvuru ve kayıt kılavuzlarının hazırlanması)
 • Yaz öğretimi organizasyonunu yapmak (süreçler, kayıt kılavuzlarının hazırlanması)
 • ÖSYM, kurum içi, kurumlar arası ve çift anadal kontenjanlarının organizasyonu yapmak ve gerekli yazışmaların yapılmasını sağlamak
 • Müdürlüğün her türlü ihtiyaçlarını belirlemek ve karşılanmasını sağlamak
 • Diploma hazırlama ve dağıtım sürecinin organizasyonu ile takibini yapmak
 • Mezun öğrenci bilgilerini kütüğe işlettirmek ve kontrol etmek
 • Diploma kaybı başvurularında mezuniyet yerine geçerli belge hazırlatmak veya ikinci kez diploma düzenletmek ve kontrol etmek
 • Talep eden mezunlar için diploma ve diploma eki fotokopilerinin “ASLI GİBİDİR” onayını yaptırmak
 • Arşivleme işlemlerini yaptırmak ve arşivi düzenlettirmek
 • Web sayfası yönetimini yaptırmak
 • Daire Başkanlığının stratejik planını, faaliyet raporlarını ve bilgilendirme dosyasını hazırlatmak
 • Başkanlığın mali yönetim ve kontrolünü gerçekleştirme görevlisi olarak mevzuata uygun yapılmasını sağlamak
{ "gorevtanimi": [ "Üniversite içi birimler ve üniversite dışı kurumlarla yazışmaların usulüne uygun yapılmasını sağlamak ve kontrol etmek", "İlk kayıt ve ek yerleştirme organizasyonunu yapmak", "Ders kayıtları organizasyonunu yapmak", "Kurum içi, kurumlar arası yatay geçiş ve çift anadal organizasyonunu yapmak (süreçler,başvuru ve kayıt kılavuzlarının hazırlanması)", "Yaz öğretimi organizasyonunu yapmak (süreçler, kayıt kılavuzlarının hazırlanması)", "ÖSYM, kurum içi, kurumlar arası ve çift anadal kontenjanlarının organizasyonu yapmak ve gerekli yazışmaların yapılmasını sağlamak", "Müdürlüğün her türlü ihtiyaçlarını belirlemek ve karşılanmasını sağlamak", "Diploma hazırlama ve dağıtım sürecinin organizasyonu ile takibini yapmak", "Mezun öğrenci bilgilerini kütüğe işlettirmek ve kontrol etmek", "Diploma kaybı başvurularında mezuniyet yerine geçerli belge hazırlatmak veya ikinci kez diploma düzenletmek ve kontrol etmek", "Talep eden mezunlar için diploma ve diploma eki fotokopilerinin “ASLI GİBİDİR” onayını yaptırmak", "Arşivleme işlemlerini yaptırmak ve arşivi düzenlettirmek", "Web sayfası yönetimini yaptırmak", "Daire Başkanlığının stratejik planını, faaliyet raporlarını ve bilgilendirme dosyasını hazırlatmak", "Başkanlığın mali yönetim ve kontrolünü gerçekleştirme görevlisi olarak mevzuata uygun yapılmasını sağlamak" ] }
['Üniversite içi birimler ve üniversite dışı kurumlarla yazışmaların usulüne uygun yapılmasını sağlamak ve kontrol etmek', 'İlk kayıt ve ek yerleştirme organizasyonunu yapmak', 'Ders kayıtları organizasyonunu yapmak', 'Kurum içi, kurumlar arası yatay geçiş ve çift anadal organizasyonunu yapmak (süreçler,başvuru ve kayıt kılavuzlarının hazırlanması)', 'Yaz öğretimi organizasyonunu yapmak (süreçler, kayıt kılavuzlarının hazırlanması)', 'ÖSYM, kurum içi, kurumlar arası ve çift anadal kontenjanlarının organizasyonu yapmak ve gerekli yazışmaların yapılmasını sağlamak', 'Müdürlüğün her türlü ihtiyaçlarını belirlemek ve karşılanmasını sağlamak', 'Diploma hazırlama ve dağıtım sürecinin organizasyonu ile takibini yapmak', 'Mezun öğrenci bilgilerini kütüğe işlettirmek ve kontrol etmek', 'Diploma kaybı başvurularında mezuniyet yerine geçerli belge hazırlatmak veya ikinci kez diploma düzenletmek ve kontrol etmek', 'Talep eden mezunlar için diploma ve diploma eki fotokopilerinin “ASLI GİBİDİR” onayını yaptırmak', 'Arşivleme işlemlerini yaptırmak ve arşivi düzenlettirmek', 'Web sayfası yönetimini yaptırmak', 'Daire Başkanlığının stratejik planını, faaliyet raporlarını ve bilgilendirme dosyasını hazırlatmak', 'Başkanlığın mali yönetim ve kontrolünü gerçekleştirme görevlisi olarak mevzuata uygun yapılmasını sağlamak']
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
IPv6 Etkin