Hakkımızda

Misyon / Vizyon

Küçült Yazı Tipi Büyüt

Daire Başkanlığı olarak eğitim-öğretim sürecinin düzenli yürütülmesine azami katkıyı sağlamak, öğrenci, akademik personel ve irtibatta olduğumuz tüm birim ve kurumlara zamanında ve doğru bir şekilde gerekli bilgi–belgeleri hazırlamak ve sunmak, bu amaçla bilgi teknolojilerini en yüksek seviyede kullanıp, paydaşlarımızın memnuniyetini önemseyerek hizmet vermekteyiz. Üniversitemize kayıt hakkı kazanan tüm öğrencilerin, mezun oluncaya kadar alacağı hizmetleri ilgili yasa, yönetmelik ve yönergeler çerçevesinde etik değerlere bağlı olarak etkin, hızlı ve doğru bir şekilde yürütme sorumluluk ve bilincindeyiz.

Misyon

Ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim-öğretim hizmeti vermek, bilimsel araştırmalar yapmak ve bilimi, teknolojiyi, sanatı ve kültürel değerleri girişimci bir üniversite olarak insanlığın hizmetine sunmaktır.

Vizyon
Eğitim-öğretim, bilim, teknoloji ve sanat faaliyetleriyle ulusal ve uluslararası yükseköğretim alanında öncelikli tercih edilen üniversiteler arasında yerini almaktır.

Temel Değerler
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi;

 • Mükemmelliği,
 • Evrenselliği,
 • Doğruluğu,
 • Güvenirliliği,
 • Paylaşımcılığı,
 • Hesap verebilirliği,
 • Katılımcılığı,
 • Şeffaflığı,
 • Sosyal sorumluluğu,
 • Bilimsel etiği,
 • Akademik düşünce ve ifade özgürlüğünü ilke edinmiştir.
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin