Kalite Politikası

Kalite Politikası

Küçült Yazı Tipi Büyüt
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ KALİTE POLİTİKASI

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi misyon, vizyon ve temel değerleri ile ilişkili olarak belirlediği stratejik hedeflerine ulaşmak için kalite güvencesi sistemini benimsemiş olup Ulusal ve uluslararası dış değerlendirme ölçütleri kapsamında kalite odaklı eğitim-öğretim, araştırma ve geliştirme, bölgesel/ulusal ölçekte öne çıkan toplumsal katkı faaliyetleri ile kurumun yönetim sistemini niteliksel ve niceliksel olarak geliştirmeyi esas almış ulusal ve uluslar arası düzeyde etkin, verimli, rekabetçi ve girişimci bir üniversite olmayı hedeflemiştir. Üniversitemiz Avrupa Yüksek Öğretim Alanındaki iyileştirmeleri içeren Bologna süreci kapsamında başlayan kalite güvencesindeki uluslararası standartların (ESG 2015-European Standards and Guidelines), Türk Yükseköğretim Kurulu Kurumsal dış değerlendirme ölçütlerine uyarlanması ile oluşturulan ulusal kalite güvence sistemini bölgesel/ulusal kültürümüzle birleştirerek kendi kalite güvencesi sistemini oluşturmayı benimsemiştir. Kendi Kalite güvencesi sistemi içerisinde tüm faaliyetlerini uluslararası standartlar ve ilgili yasal mevzuat şartlarına uygun olarak yürütecek olan Üniversitemiz, başta öğrencilerimizin ve tüm paydaşlarımızın memnuniyeti ile düzenli izlemeye dayalı sürekli iyileştirme ve sürdürebilirliği ilke edinen kalite odaklı" yönetim sistemini esas almıştır.

Bu bağlamda Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi tüm faaliyetlerinde;

 • Tüm paydaşlarımızın katılımını sağlamayı,
 • Süreçleri tanımlanmış, sürekli değerlendirme ve iyileştirmeye dayalı bir yönetim anlayışını,
 • Etkin kaynak kullanımını benimsemiştir.

Tüm çalışanların sahiplendiği bu sistemin ilkeleri

 • Başta öğrenci olmak üzere tüm paydaşların memnuniyeti,
 • Süreç odaklı operasyon yönetimi,
 • Düzenli gözden geçirmeye dayalı sürekli iyileştirme alışkanlığı,
 • Kaynakların etkin kullanımı olarak belirlenmiştir.

Bu çerçevede Kalite Hedeflerimiz aşağıdaki gibidir.

 • Akademik, idari personelin ve öğrencilerin kalite güvence süreçlerinde aktif rol alması,
 • İstihdamda ve çalışma ortamında her türlü ayrımcılığın önlenmesi,
 • Anayasa’nın 10’uncu maddesinde yer alan “Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasî düşünce, felsefî inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir.” ilkesine sıkı sıkıya bağlı olunması,
 • Kalite güvence süreçlerine dış paydaşların katılımının geleneksel hale getirilmesidir.