Personel

Birim Görev Tanımları

Küçült Yazı Tipi Büyüt
ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
BİRİM GÖREV TANIMLARI
 
EĞİTİM-ÖĞRETİM BİRİMİ

GÖREV TANIMLARI

 • İlgili Yönetim Kurullarında öğrencilerle ilgili alınan kararların otomasyon sisteminden girişlerini yapmak ve kontrol etmek,
 • Öğrencilerin intibak çizelgelerinin eğitim planlarına uygunluğunu ve otomasyon sistemine girişlerini kontrol etmek,
 • Mezuniyete hak kazanan öğrencilerle ilgili gerekli işlemleri yaptırmak,
 • Kimlik hologram uygulama işlemlerini yapmak,
 • Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinde tüm öğrencilerin işlemlerini yürütmek,
 • Mezun öğrenci bilgilerini kütüğe işlemek,
 • Mezun öğrencilerle ilgili diğer işlemleri yapmak,
 • Öğrencilere kimlik kartı basımına yardımcı olmak,

 

OTOMASYON BİRİMİ

GÖREV TANIMLARI

 • Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) ile ilgili tüm işlemleri yürütmek,
 • Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) ile ilgili oryantasyon toplantıları yapmak, 
 • Üniversitemizin LDAP sisteminde, öğrencilerin mailleri ile ilgili aktifleştirme, değişiklik ve kontrolleri sağlamak. 
 • Eğitim Öğretim dönemi içerisinde yaşanan sorunlarla ilgili çözümler konusunda Akademik ve İdari personelle iletişimde olmak,

 
İSTATİSTİK-MALİ İŞLER BİRİMİ

 GÖREV TANIMLARI

 • Öğrencilerin sayısal bilgilerine ilişkin kapsamlı istatistiklerin hazırlamak,
 • Kurum içi ve kurum dışı paydaşların öğrenci istatistiklerine ilişkin doldurulmasını istedikleri tabloları hazırlayarak geri bildirimlini yaptırmak,
 • Daire Başkanlığının stratejik planını, faaliyet raporlarını ve bilgilendirme dosyasını hazırlamak,
 • Daire Başkanlığının bütçesini hazırlamak,
 • Üniversite Eğitim Komisyonu Sekretarya işlemlerini yürütmek,
 • Daire Başkanlığının her türlü taşınır mal işlemlerini yaptırmak,
 • Öğrenci disiplin cezalarının otomasyon sistemine işlenmek ve gerekli yazışmaları yapmak,

 

 DİPLOMA VE MEZUNİYET İŞLERİ BİRİMİ

GÖREV TANIMLARI

 • Diploma ve Diploma Eki hazırlamak ve dağıtım sürecinin takip etmek,
 • Mezun öğrenci bilgilerini kütüğe işlemek,
 • Diploma ve Diploma Eki hazırlanırken bilgilerin eksik, hatalı yazılımı veya öğrenci bilgilerinde sonradan yapılmış olan değişiklikler nedeniyle diplomaların arka kısmına şerh düşülme işlemini yapma,
 • Diploma kaybı başvurularında mezuniyet yerine geçerli belge hazırlamak veya ikinci kez diploma düzenlemek,
 • Mezun öğrencilerle ilgili diğer işlemleri yapmak,
 • Mezun öğrencilerle ilgili kurum ve kuruluşlardan gelen yazılara amirlerine danışarak gerekli cevapları yazılı olarak bildirmek,
 • Talep eden mezunlar için diploma ve diploma eki fotokopilerinin “ASLI GİBİDİR” onayını yaptırmak,

 

ULUSLARARASI ÖĞRENCİ BİRİMİ

GÖREV TANIMLARI

 • Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinde uluslararası öğrencilerin tüm öğrencilik işlemlerini yürütmek,
 • Uluslararası burslu öğrencilerin başarı durumlarını izlenmek,
 • Uluslararası burslu ve kendi imkanları ile öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler ile ilgili yazışmaları yapmak,

 

SEKRETERYA

GÖREV TANIMLARI

 • Üniversite içi birimler ve üniversite dışı kurumlarla yazışmaları usulüne uygun yapmak,
 • Daire Başkanlığının gelen-giden evrak akış işlemini takip etmek ve dağıtılmasını sağlamak,
 • Daire Başkanın sekretaryasını yürütmek,
 • ÖSYM, kurum içi, kurumlararası ve çift anadal kontenjanlarının organizasyonu ile ilgili yazışmaları yapmak,
 • Mezun öğrencilerin Öğrenci Bilgi Sisteminde bulunmayan bilgilerinin güncellenmesi, YÖKSİS üzerinden işlenmesini yapmak,

 

YAZI İŞLERİ BİRİMİ

GÖREV TANIMLARI

 • Üniversite içi birimler ve üniversite dışı kurumlarla yazışmaları usulüne uygun yapmak,
 • Daire Başkanlığının gelen-giden evrak akış işlemini takip etmek ve dağıtılmasını sağlamak,
 • ÖSYM, kurum içi, kurumlararası ve çift anadal kontenjanlarının organizasyonu ile ilgili yazışmaları yapmak,
 • Kurum içi ve kurum dışı paydaşların öğrenci istatistiklerine ilişkin doldurulmasını istedikleri tabloları hazırlayarak geri bildirimlini yaptırmak,

  

MEZUNLARLA İLETİŞİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ

GÖREV TANIMLARI

 • Mezun öğrenci bilgilerini kontrol etmek,
 • Mezun öğrenciler ile ilgili tüm iletişim ve yazışma işlemlerini yapmak,
 • Mezun öğrencilerden gelen dilekçe taleplerine amirlerine danışarak gerekli cevapları yazılı olarak bildirmek,
 • Mezun öğrencilerle ilgili diğer işlemleri yapmak,
 • Mezun öğrencilere “Mezun Kimlik” basımında yardımcı olmak,
 • Mezun Öğrenci Bilgi Sistemi Web sayfası yönetimini yaptırmak,

 

 

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin