Personel

Genel Bilgiler

Küçült Yazı Tipi Büyüt

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Bülent Ecevit Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, 1992 yılında Üniversitemizin kuruluşu ile birlikte, Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında 124 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 31. maddesine göre kurulmuştur.

MiSYONU

Ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim-öğretim hizmeti vermek, bilimsel araştırmalar yapmak ve bilimi, teknolojiyi, sanatı ve kültürel değerleri girişimci bir üniversite olarak insanlığın hizmetine sunmaktır.

VİZYONU

Eğitim-öğretim, bilim, teknoloji ve sanat faaliyetleriyle ulusal ve uluslararası yükseköğretim alanında öncelikli tercih edilen üniversiteler arasında yerini almaktır.

GÖREVLERİ

Başkanlığımızın görevleri özet olarak şunlardır;
1) Öğrencilerin kayıt ve kabul esasları ile kontenjan çalışmalarının yürütülmesi ve ilgili makamlara bildirilmesi, okuyan öğrencilerin kayıt yenileme, ders kayıtları, not işlemleri, özlük işlemleri ve askerlik işlemlerinin yürütülmesi,
2) Genel akademik takvim taslağının hazırlanarak ilgili kurullara sunulması, kesinleşen akademik takvimlerin dağıtımı, yayımlanması çalışmalarının yürütülmesi,
3) Mezuniyet işlemleri ile mezunların diplomaları ile diploma ekinin hazırlanması, öğrencilere teslimi,
4) Öğrencilerin, öğrenci katkı payı/öğrenim gideri ödeme, ilgili birim, banka işlemlerinin yürütülmesi,
5) Üniversite Eğitim Komisyonu sekreterya ve raportörlük işlemleri ile Senato kararlarının ilgili makamlara sunulması,
6) Öğrenci, danışman, öğrenci işleri personeli ile enstitü/fakülte/ yüksekokul/meslek yüksekokullardan gelen soru ve sorunların çözümüne katkı vermek,
7) Enstitü/fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokullar ile Rektörlük ve ilgili kurumlar arasındaki işlemleri yürütmek, yazışmalarını yapmak,
8) Diğer Kurum içi ve dışı yazışmaların yapılması, takibi,
9) Öğrenciler ile ilgili İstatistik çalışmaların yapılması ve ilgili makamlara sunulması, duyurulması,
10) Benzer çalışmalar ile üst yönetimce verilecek diğer görevleri yerine getirmek.

Yukarıda özetlenen görevlerin yerine getirilmesi için; ilgili paydaşların doğru, güvenilir hizmeti, imkanlar nispetinde, akademik takvime bağlı zaman dilimlerinde almalarına yönelik önlemleri almak, Bülent Ecevit Üniversitesine yaraşır kalite ve standartlarda hizmet vermek, sürekli gelişen bir birim olmak temel hedefimizdir.

 Saygılarımla,

                                                                                                                                    Saniye YAYALAR

                                                                                                                            Öğrenci İşleri Daire Başkanı

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin