ÇİFT ANADAL

Küçült Yazı Tipi Büyüt
ÇİFT ANADAL


KAPSAM

Başvurular, “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Ana Dal, Yan Dal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin Çift Anadal, Yandal ve Kurumlar Arası Kredi Transferi”  hükümleri çerçevesinde yapılır. 

MEVZUAT

  • Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Ana Dal, Yan Dal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin için tıklayınız...
  • Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Çift Anadal Programı Yönergesi tıklayınız...

BAŞVURU BELGELERİ ve BAŞVURU SÜRECİ

A- KONTENJAN
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinin diploma programlarına ait kontenjanlar her dönem başında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı web sayfasında ilan edilir. tıklayınız..

B- KOŞULLAR
1) Öğrencinin çift anadal programına başvuru ve kabul koşulları şunlardır:
a) Üniversitenin bir önlisans veya lisans programına kayıtlı olması,
b) Çift anadal diploma programına başvurabilmesi için öğrencinin başvurduğu yarıyıla kadar anadal diploma programında aldığı tüm dersleri başarıyla tamamlaması gerekir.
c) Başarı sıralaması şartı aranan programlarda çift anadal yapmak isteyen öğrencinin, bu Yönergede belirlenen diğer şartların yanı sıra kayıt olduğu yıldaki ilgili programın Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen başarı sıralaması şartını sağlamış olması gerekir.

2) Çift anadal programına başvurular, ilan edilen tarihlerde istenilen belgelerle birlikte ilgili birime yapılır.

3) Çift anadal eğitim-öğretimine kabul, öğrencinin kayıtlı bulunduğu ve başvurduğu lisans bölüm başkanlarının, bölüm başkanı yoksa ilgili birimin olumlu görüşleri üzerine, başvurduğu bölümün bağlı bulunduğu fakülte/yüksekokul yönetim kurulu kararıyla yapılır. Kontenjanlara öğrenciler akademik GANO sıralamasına göre kabul edilir. GANO’ların eşit olması halinde merkezi yerleştirme taban puanı yüksek olan öğrenci programa kabul edilir.

4) Öğrencinin tamamen veya kısmen yabancı dille eğitim yapan bir çift anadal programına başvurması durumunda Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılan yabancı dil yeterlik sınavından başarılı olması veya Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Diller Bölümü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile belirlenen eşdeğerliği kabul edilen ulusal veya uluslararası bir sınavdan eşdeğer bir puan alması gerekir.

5) Yatay geçiş yoluyla bölüm değiştiren öğrenciler aynı eğitim-öğretim döneminde çift anadal başvurusu yapamaz.

6) İkinci anadal diploma programındaki öğrenci, anadal diploma programında kurum içi geçiş hükümlerine uygun koşulları sağladığında ikinci anadal diploma programına yatay geçiş yapabilir

7) Aynı anda birden fazla ikinci anadal diploma programına kayıt yapılamaz. Ancak aynı anda ikinci anadal diploma ile yandal programına kayıt yapılabilir.

8) Yetenek sınavı ile öğrenci alan çift anadal programına öğrenci kabulünde yetenek sınavında da başarılı olma şartı aranır.

C- GEREKLİ BELGELER

1)
Dilekçe
2) Onaylı Not Belgesi (transkript)
3) Disiplin cezası almadığına ilişkin belge

D-TAKVİM

Başvurular Akademik Takvimde belirtilen sürelerde ilgili bölümlere yapılmaktadır. Akademik Takvim için tıklayınız...

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin