Ders Alma İşlemleri

Ders Alma İşlemleri

Küçült Yazı Tipi Büyüt
  1. Ders Alma işlemleri Güz ve Bahar Dönemleri başında Akademik Takvimde belirtilen tarihler arasında yapılmaktadır.
  2. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi’nde Öğrenci Bilgi Sistemi kullanılır, öğreniminiz süresince birçok işleminizi gerçekleştireceğiniz bir sistemdir.
  3. Öğrenim görülecek Bölüm/Program’a ait öğretim planları (öğrenim süresi boyunca başarılması gereken dersleri gösteren belge) https://obs.beun.edu.tr/oibs/bologna/ adresinde ilan edilecektir. Her öğrencinin bu planları edinmesinde ve incelemesinde fayda vardır.

Öğretim Planlarında yer alan;
TR, PR, L, KR ifadeleri:

TR: Teori, PR: Uygulama, L: Laboratuar, KR: Kredi

ECTS (veya AKTS) ifadeleri:

ECTS (İngilizce): European Credits Transfer System, AKTS (Türkçe): Avrupa Kredi Transfer Sistemi anlamına gelmektedir