Kurumlararası Yatay Geçiş

Kurumlararası Yatay Geçiş

Küçült Yazı Tipi Büyüt
KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ 

KAPSAM
Başvurular, “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Ana Dal, Yan Dal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin Kurumlar Arası Yatay Geçiş”  hükümleri çerçevesinde yapılır. 

MEVZUAT

  • Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Ana Dal, Yan Dal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin için tıklayınız...
  • ZBEÜ.Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş Esasları tıklayınız...

BAŞVURU BELGELERİ ve BAŞVURU SÜRECİ

A- KONTENJAN

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinin diploma programlarına ait kontenjanlar için tıklayınız..

B- KOŞULLAR
1) Öğrencinin ayrılacağı kurumdaki öğrenim gördüğü sürelerde öğretim planındaki yer alan tüm dersleri almış ve bütün sınavlarını başarmış olması, başarısız dersinin bulunmaması gerekir.
2) Kurumlar arası yatay geçiş için öğrencinin, kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının en az 100 üzerinden 60 veya 4 üzerinden 2 olması şarttır.
3) Başvuruların kontenjandan fazla olması halinde adaylar, o yılki yerleştirme puan ve türlerine göre sıralandırılacak ve en yüksek puanlı adaylar tercih edilecektir. Puanların eşit olması halinde not ortalaması yüksek olan aday kabul edilecektir.
4) Tamamen veya kısmen yabancı dil ile eğitim yapan programlara yatay geçiş yapan ve yapılacak yabancı dil yeterlilik sınavından başarılı olamayanlar ya da ulusal veya uluslararası geçerliliği olan bir yabancı dil sınavından üniversitenin belirlediği başarı düzeyinde bir puanı aldığını başvuru sırasında belgeleyemeyenler bir yıl süreli zorunlu İngilizce Hazırlık Programına tabi tutulacaktır.
5) Başvurularda kurumca istenilen tüm belgelerin eksiksiz sağlanması gerekmektedir.

C- GEREKLİ BELGELER

a) Not belgesi (Transkript): Başvuruda bulunan öğrencinin ayrılacağı kurumdan alacağı izlediği bütün dersleri ve bu derslerden aldığı not ile genel not ortalamasını gösteren resmi belge (kopya kabul edilmez)
b) Onaylı ders içerikleri (Öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumundan temin edilecektir)
c) Disiplin cezası almadığına dair belge 
d) ÖSYS Sonuç Belgesi
e) Başvurduğu programın ÖSYS Kılavuzunda yer alan başvuru koşullarını sağladığını gösteren belge (Kılavuz Koşulları: Eczacılık Fakültesi için Bk.11, Gemi Makineleri İşletme Programı için Bk. 32 – Bk.295, Özel Güvenlik ve Koruma Programı İçin Bk.273)

D-TAKVİM

Başvurular Akademik Takvimde belirtilen sürelerde ilgili bölümlere yapılmaktadır. Akademik Takvim için tıklayınız...