Sıkça Sorulan Sorular

Küçült Yazı Tipi Büyüt

Sıkça Sorulan Sorular


Üniversiteye kaydımı yaptırmaya gelirken yanımda getirmem gereken evraklar nelerdir?

Kayıt için gerekli belgeler Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı (https://ogrenci.beun.edu.tr/) web sitesinde ilan edilmektedir.


Kayıt sırasında sağlık raporu istiyor musunuz?
Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun ve bu Kanuna ilişkin yönetmelik hükümleri uyarınca iki gözü görmeyen ve mesleğini icra edebilmesi için mesleğini yapmasına mani iyileşemez bir hastalığı bulunanlar eczacılık mesleğini yapamaz.

Alaplı Meslek Yüksekokulu Gemi Makineleri İşletme (İÖ) Programına kayıt yaptıracak adayların, normal sağlık raporu yerine Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü’nden “Gemiadamı Sağlık Yoklama Belgesi” almış olmak gerekir. (AÇIKLAMA : Gemiadamı Sağlık Yoklama Belgesi; T.C. Sağlık Bakanlığı Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü’nün yetkilendirdiği sağlık kuruluşlarından “Gemi Adamı Olur Sağlık Raporu” alındıktan sonra Sağlık Denetleme Merkezlerine başvurulup alınabilmektedir. (Rapor verebilecek yetkili Resmi ve Özel Hastaneler ile Sağlık Denetleme Merkezleri www.hssgm.gov.tr adresinden öğrenilebilir)

Devrek Meslek Yüksekokulu Özel Güvenlik ve Koruma Programına kayıt yaptıracak adayların, Kayıt için tam teşekküllü resmi bir hastaneden, bu mesleği yapmayı engelleyecek fiziki ve ruhsal engeli olmadığını, erkek adayların 1.70 m’den, kız adayların 1.63 m’den kısa olmadığını belgeleyen heyet raporunun kayıtlarda ibraz edilmek üzere alınması ve adayların sabıka kaydının olmaması gerekir.

Bu programlar haricinde kayıt yaptıracak öğrencilerimizden sağlık raporu istenmemektedir.


Öğrenim Ücretimi nasıl yatırabilirim?
Öğrenim ücretinizi Öğrenci Numaranız ile VAKIFBANK’ın Türkiye genelindeki tüm şubelerinde veznelerden ücretsiz yatırabilirsiniz. (Vakıfbankta hesabınız var ise ATM ve İnternet Bankacılığını da kullanabilirsiniz.)

İkinci Öğretim öğrencilerinin yatıracakları öğrenim harcı tutarı ne kadar?

İkinci öğrenim ücretleri her yıl Bakanlar Kurulunca Resmi Gazetede ilan edilir ve Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı internet sitesinde yayınlanır. (https://ogrenci.beun.edu.tr/)


Kayıt sırasında başka ücret talep edilmekte midir?
Hayır. II. Öğretim öğrencilerinin yatıracağı öğrenim harcı dışında hiçbir ücret talep edilmemektedir.

Yakınlarda yurt var mı? Hangi yurt var?
İl Merkezinde ve ilçelerde Yurtkur Bölge Müdürlüğüne ait yurtlar bulunmaktadır. (https://kygm.gsb.gov.tr/YurtMudurlukleri)


E-Devlet üzerinden kayıt yaptırdım evraklarımı ne zaman ve nasıl teslim edeceğim?
E-Devlet üzerinden kayıt yaptıran öğrencilerimiz ders alma haftasında evraklarını yerleştikleri okullara teslim edeceklerdir.

E-Devlet üzerinden kaydımı yaptırdım. Öğrenci belgemi nasıl alabilirim?
E-Devlet üzerinden yaptırdığınız kaydınız Üniversitemizce onaylandıktan sonra e-devlet üzerinden öğrenci belgesi alabilirsiniz.

Diploma, sertifika veya uzmanlık belgesini kaybettim 2.nüshayı nasıl alabilirim?

Diploma, geçici mezuniyet belgesi, sertifika veya uzmanlık belgesini kaybedenler, ulusal gazetelerin birine verilen kayıp ilan suretini eklediği dilekçe ile ilgili birime başvurur.
Geçici mezuniyet belgesi verilmiş ise kaybedenlere diploması verilir.
Tahribata uğraması nedeniyle orjinal şekil ile ibraz edilen diplomalar, sertifika ve uzmanlık belgeleri için de aynı yol izlenerek ikinci nüshaları verilir.(https://ogrenci.beun.edu.tr/duyurular/kayip-diplomalarin-yeniden-duzenlenmesinde-yapilacak-islemler-ve-verilecek-ilan-04124219.html)


Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin