Kayıp Diplomaların yeniden düzenlenmesinde yapılacak işlemler ve verilecek ilan

Kayıp Diplomaların yeniden düzenlenmesinde yapılacak işlemler ve verilecek ilan

Küçült Yazı Tipi Büyüt
Diploma, sertifika veya uzmanlık belgesini kaybedenlere diploma, sertifika veya uzmanlık belgesi yerine verilecek ikinci nüshalarının düzenlenme esasları

  • Diploma, geçici mezuniyet belgesi, sertifika veya uzmanlık belgesini kaybedenler, ulusal gazetelerin birine verilen kayıp ilan suretini (Adı Soyadı, Üniversite Adı, Okul, Bölüm/Program İsmi, Mezuniyet Tarihi ve Diploma No belirtir şekilde) eklediği dilekçe ile ilgili birime başvurur.
  • Geçici mezuniyet belgesi verilmiş ise kaybedenlere diploması verilir.
  • Tahribata uğraması nedeniyle orjinal şekil ile ibraz edilen diplomalar, sertifika ve uzmanlık belgeleri için de aynı yol izlenerek ikinci nüshaları verilir.


Yayınlanma Tarihi : 01.03.2023

Duyurular