Merkezi Yerleştirme Puanı (Ek Madde-1) İle Yatay Geçiş

Merkezi Yerleştirme Puanı (Ek Madde-1) İle Yatay Geçiş

Küçült Yazı Tipi Büyüt

MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANI (Ek Madde – 1) İLE YATAY GEÇİŞ 

KAPSAM
Başvurular, “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Ana Dal, Yan Dal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin Ek Madde 1”  hükümleri çerçevesinde yapılır. 

MEVZUAT

  • Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı uygulama ilkeleri için tıklayınız...
  • ZBEÜ.Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş Esasları tıklayınız...

BAŞVURU BELGELERİ ve BAŞVURU SÜRECİ


A- KONTENJAN

Güz Yarıyılı İçin; Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinin her bir diploma programının hazırlık sınıfı dâhil her bir sınıfı için Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Kılavuzlarında öngörülen öğrenci kontenjanının %30’u kadar kontenjan ayrılmıştır.
Bahar Yarıyılı İçin;  Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinin her bir diploma programının hazırlık sınıfı dâhil her bir sınıfı için Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Kılavuzlarında öngörülen öğrenci kontenjanının %20’si kadar kontenjan ayrılmıştır.

B- KOŞULLAR
Başvurular ve değerlendirme “Yükseköğretim kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” kapsamında yapılmaktadır. Ayrıca Ek Madde 1 için Yüksek Öğretim Kurulu
tarafından öngörülen esaslar uygulanmaktadır (Ek-1)..

C- GEREKLİ BELGELER

a) Başvurular, ilgili Fakülte/Konservatuvar/Yüksekokul/Meslek Yüksekokullarına dilekçe ile yapılır.
b) Onaylı Not belgesi (Transkript): Başvuruda bulunan öğrencinin ayrılacağı kurumdan alacağı izlediği bütün dersleri ve bu derslerden aldığı not ile genel not ortalamasını gösteren resmi belge. 
c) Onaylı ders içerikleri (Öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumundan temin edilecektir.)
d) Disiplin cezası almadığına dair belge
e) ÖSYS Sonuç Belgesi (NOT: ÖSYM Merkezi Yerleştirme Puanlarına https://www.osym.gov.tr/TR,12901/2017.html , https://www.osym.gov.tr/TR,15615/2019.htmlweb adreslerinden ulaşılabilir.)
f) Başvurduğu programın ÖSYS Kılavuzunda yer alan başvuru koşullarını sağladığını gösteren
belge (Kılavuz Koşulları: Eczacılık Fakültesi için Bk.11, Gemi Makineleri İşletme Programı
için Bk. 32 – Bk.295, Özel Güvenlik ve Koruma Programı İçin Bk.273)

D-TAKVİM

Başvurular Akademik Takvimde belirtilen sürelerde ilgili bölümlere yapılmaktadır. Akademik Takvim için tıklayınız...