Kayıt Rehberi

Küçült Yazı Tipi Büyüt


ÖĞRENCİ KAYIT REHBERİ

Üniversitemize 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılında  YKS sonuçlarına göre yeni kayıt yaptıracak olan öğrencilerimiz 22 Ağustos 2022 Pazartesi gününden itibaren 24 Ağustos 2022 Çarşamba günü saat 23:59'a kadar “e-Devlet” kapısı üzerinden elektronik olarak kayıt yap­tırabileceklerdir. 

Elektronik kayıt yaptıramayan öğrencilerimiz 22 Ağustos 2022 Pazartesi gününden itibaren 26 Ağustos 2022 Cuma günü saat 17:00'ye kadar Üniversitemizin ilgili birimlerine şahsen müracaat ederek de kayıt yaptırabileceklerdir.

 
“e-Devlet” kapısı üzerinden elektronik olarak kayıt yaptıracak öğrencilerimizin;

a)
En yakın PTT Şubesinden “e-Devlet” şifresi alması,

b) https://www.turkiye.gov.tr/ adresinden Türkiye Cumhuriyeti Vatandaş Kimlik Doğrulama Sistemine kayıt olması,

c) https://www.turkiye.gov.tr/ adresinde “e-hizmetler” bölümü altında yer alan “Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı” başlığı altında 22 Ağustos 2022 tarihinde açılacak “Üniversite E-Kayıt” seçeneğini tıklayarak kayıt işlemini gerçekleştirmesi gerekmektedir.

ç) Elektronik olarak kayıt yaptıran öğrencilerimizin Üniversitemize gelerek tekrar kayıt yaptırmalarına gerek yoktur.

d) Elektronik kayıt yaptıran öğrenciler, belge teslimatı yapmayacaklardır, öğrenci kimliklerini dersler başladığında ilgili birim öğrenci işlerinden alabileceklerdir.


Şahsen başvuru ile kayıt yaptıracak öğrencilerimizin;

İlk kayıt işlemlerini “e-Devlet” üzerinden yaptıramayan öğrencilerimizin 22 Ağustos 2022 Pazartesi gününden itibaren 26 Ağustos 2022 Cuma günü saat 17:00'ye kadar Üniversitemizin ilgili birimlerine şahsen müracaat ederek de kayıt işlemlerini tamamlayabilirler. Şahsen başvuru yaparak kayıt yaptıracak öğrencilerimiz beraberlerinde aşağıdaki belgeleri yanında bulundurması gerekmektedir.

Yeni Kazanan Öğrencilerimizin Öğrenci Numarası Öğrenme, OBS Şifresi Alma ve E-Devlet ile Giriş İşlemleriKayıt İşlemleri Tamamlanan Öğrencilerimiz;

a) Öğrencilik dönemi boyunca Öğrenci Belgelerini ve Transkriptlerini “e-Devlet” şifresi ile “e-Devlet” kapısı üzerinden alabilecekleri gibi; OBS üzerinden de belge istek yapabilmektedirler.

b)
 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Güz yarıyılı ders alma işlemleri 

 Tıp Fakültesi I.Sınıf Öğrencilerinin için 12-23
 Eylül 2022 tarihleri   arasında,

Diğer tüm Fakülte/Konservatuvar/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulları için 12-23 Eylül 2022 tarihleri arasında,

Ders Alma işlemleri https://obs.beun.edu.tr/oibs/ogrenci/login.aspx adresinden yapılacaktır.

DERS ALMA İŞLEMLERİ

DERS ALMA KILAVUZU 

c) 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Güz yarıyılı dersleri  
26 Eylül 2022 tarihinde başlayacaktır.

ç)  %100, %30 ve Zorunlu Hazırlık Sınıfı bulunan bölümlerimiz için 2022-2023 Akademik Yılı Hazırlık Sınıfı Genel Seviye Tespit Sınavı Tarihleri;
   a) İngilizce Hazırlık Sınıflı bölümler için; 12 Eylül 2022 Pazartesi günü
   b) Arapça Hazırlık Sınıflı bölümler için;   20 Eylül 2022 Salı günü

d) %100, %30 ve Zorunlu Hazırlık Sınıfı bulunan bölümlerimiz için
2022-2023 Akademik Yılı Hazırlık Sınıfı Sınıf Belirleme Seviye Tespit Sınavı Tarihleri;
   a) İngilizce Hazırlık Sınıflı bölümler için;  12 Eylül 2022 Pazartesi günü
   b) Arapça Hazırlık Sınıflı bölümler için;    20 Eylül 2022 Salı günü,

e) Yabancı Dil Yeterlik Sınavı (YDL 183-184-185-186) 29 Eylül 2022 Perşembe günü

Bu konudaki detaylı bilgilere Üniversitemiz https://w3.beun.edu.tr adresinden ulaşılabilirsiniz.
 
KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

a) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi

b) Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)

c) İkinci öğretim öğrencilerinin ödeyeceği öğrenim ücretinin 1.taksitini ödediğine ilişkin dekont

ç) 
Kayıttan önce belirtilen üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri

  1) Alaplı Meslek Yüksekokulu Gemi Makineleri İşletme Programına kayıt yaptıracak adayların,
 
     Bu programa kayıt yaptırabilmek için öğrencilerin;
           a. Gemiadamları ve Kılavuz Kaptanları Yönetmeliği ile Gemiadamları ve Kılavuz Kaptanlar Eğitim ve Sınav Yönergesinin, Eğitim Kurumlarında Kayıt Kabul, Sağlık Koşulu ile ilgili   yasal koşulları sağlamaları,
            b. Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan Gemiadamları Sağlık Yönergesinde belirlenen usul ve esaslara göre aldıkları "Gemiadamı Olur Sağlık Raporu" nu Sağlık Denetleme Merkezinde onaylatmaları ve Gemiadamı Sağlık Yoklama Belgesi almaları gerekmektedir.

  2) Devrek Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programına kayıt yaptıracak adayların, Bu programa kayıt olan öğrencilerden her eğitim-öğretim yılında, ders uygulamalarında kullanılmak üzere sarf malzeme ve araç-gereç gideri alınır.

    3) Çaycuma Meslek Yüksekokulu Sivil Havacılık ve Kabin Hizmetleri Programına kayıt yaptıracak adayların, 
SİVİL HAVACILIK KABİN HİZMETLERİ (ön lisans) eğitimi mesleğini icra edebilmek için aranan nitelikler:
1) Adli sicil kaydı veya Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak.
2) Bayanlar için 160 cm-180 cm arası boya sahip olmak (ağırlığı, boy uzunluğunun santimetre olarak ifade edilen değerinin son iki rakamından en çok 5 kilogram fazla veya 15 kilogram noksan ağırlıkta olmak).
3) Erkekler için 170-190 cm arası boya sahip olmak (ağırlığı, boy uzunluğunun santimetre olarak ifade edilen değerinin son iki rakamından en çok 5 kilogram fazla veya 15 kilogram noksan ağırlıkta olmak).
4) Sağlıkdurumu uçuşa elverişli olmak (Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce yetkilendirilmiş sağlık kurumlarından sağlık durumlarının uçuşa uygun olduğuna dair rapor almaları gerekmektedir.).
5) Kabin memuru üniforması giyildiğinde vücudunun görünecek yerlerinde dövme, yara izi vb. bulunmamak.
NOT: Bu kriterler mesleği icra edebilmek için gereklidir. Bu şartları taşımayan kişilerin programa öğrenci olarak kabul edilmesinde bir engel bulunmamakta ve bu şartları taşıdığına dair herhangi bir belge istenmemektedir.
     4) Çaycuma Meslek Yüksekokulu Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Programına kayıt yaptıracak adayların, 
SİVİL HAVA ULAŞTIRMA İŞLETMECİLİĞİ (ön lisans) mesleğini icra edebilmek için aranan nitelikler:
1) Havalimanı giriş kartı almasına engel oluşturacak herhangi bir Adli Sicil Kaydı veya Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak.
2) Mesleği ve/veya meslekte verilen görevi icra etmesine engel oluşturacak herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden son 6 ay içinde almış olmak şartıyla heyet raporu almak (işitme kaybı/ eksikliği, görme kaybı/eksikliği vb).
 NOT: Bu kriterler mesleği icra edebilmek için gereklidir. Bu şartları taşımayan kişilerin programa öğrenci olarak kabul edilmesinde bir engel bulunmamakta ve bu şartları taşıdığına dair herhangi bir belge istenmemektedir.    
   5) Eczacılık Fakültesine kayıt yaptıracak adayların, Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun ve bu Kanuna ilişkin yönetmelik hükümleri uyarınca iki gözü görmeyen ve mesleğini icra edebilmesi içinmesleğini yapmasına mani iyileşemez bir hastalığı bulunanlar eczacılık mesleğini yapamaz.

e) 2002 ve daha önceki yıllarda doğmuş erkek adaylardan (Bakaya veya yoklama kaçağı olanlar) askerlik şubelerinden alınacak Askerlik Durum Belgesi, Bir fakülte veya yüksekokula kaydolmasında askerlikçe bir sakınca olmadığına dair belge YKS ile bir yükseköğretim programına yerleşen yükümlülerin askerlik durumları, üniversiteler tarafından http://kamu.turkiye.gov.tr İnternet adresinde görülebilecektir.
 
Adayların askerlikle ilgili sorunları için askerlik şubelerine, kredi konusunda ayrıntılı bilgi için de Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.

Banka işlemleri için Öğrenci Numaranızı almanız gerekmektedir.
Öğrenci Numarasını alabileceğiniz adresler;


a) https://obs.beun.edu.tr/oibs/ogrsis/no_query.aspx 
b) e-Devlet sifresi ile  https://obs.beun.edu.tr/oibs/ogrenci/login.aspx adresinden "e-Devlet ile Giriş" alabilirsiniz.

İkinci öğretim öğrencisi iseniz, Türkiye’deki tüm Vakıfbank Mobil Bankacılık ve Vakıfbank ATM'lerinden öğrenci numaranız ile 22 Ağustos 2022 Pazartesi günü  saat 09:00 dan, 26 Ağustos 2022 Cuma günü mesai bitimine kadar, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Adına Online Tahsilat/Kurum Faturadan Öğrenci Numarası  ile Öğrenim ücretinizi yatırabilirsiniz.

Öğrenim Ücretini yatırmayan öğrencilerin kayıt işlemleri tamamlanmayacaktır.


KAYIT İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ NOTLAR

a) Adayların kayıt için bizzat başvurmaları (elektronik kayıt hariç) gerekmektedir. Posta ile kayıt yapılmaz.

b) Kayıt için istenen belgelerin onaysız sureti veya fotokopisi kabul edilmez. Ancak aslının getirilmesi suretiyle üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir.

c) Belgeler eksik ise kayıt yapılmaz.

ç) Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez.

d) Üniversiteler, gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli yasal işlemleri yapmaya yetkilidir.

 Kılavuzlarda yer alan yükseköğretim programlarında aynı anda örgün iki ön lisans veya iki lisans programına kayıt yaptırılamayacağına ve eğitime devam edilemeyeceğine ilişkin Yükseköğretim Genel Kurul kararı uyarınca, durumları bu açıklamaya uyan adaylar halen kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumundan ilişiklerini kesmedikleri takdirde yeni yerleştirildikleri yükseköğretim programına kayıt yaptıramazlar. Söz konusu kararlar öğrencilerin YKS tercih ve yerleştirmelerinde herhangi bir programa yerleştirilmesine engel değildir. Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarında, önlisans programında veya lisans programlarında mezun aşamasında olup staj, bütünleme veya tek ders sınavına girecek adayların da belirlenen tarihlerde yükseköğretim kurumlarına geçici kayıtları yapılacaktır. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini,  30 Aralık 2022 tarihine kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacaktır. Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacaktır. Durumları aşağıdaki bentlerden birine uyan adaylar için uygulanmak üzere;

1) 1111 sayılı Askerlik Kanunu hükümlerine ve bu konuda Millî Savunma Bakanlığınca yayınlanan prensip emirlerine göre askerlik hizmetlerini erteletme hakkını kaybedenler,

2) İki veya üç yıllık bir yükseköğretim programını bitirmiş olup dört yıldan daha az süreli bir başka yükseköğretim programına girmek isteyenlerden askerliğini yapmamış olanlar (İki veya üç yıl süreli bir yükseköğretim programından mezun olup askerliğini yapmamış olan adaylar, dört yıl veya daha fazla süreli bir yükseköğretim programına girmek için 2022-YKS'ye başvurabilirler.),

3) Dört yıl veya daha fazla süreli bir yükseköğretim programını bitirmiş olanlardan askerliğini yapmamış olan adaylar,

2022-YKS sonucunda herhangi bir yükseköğretim programına yerleşmeleri durumunda bu adayların kayıtları yapılacaktır. Ancak, bu durumdaki adayların askerlikleri tecil edilmiş ise askerlik tecil sürelerinin bitimine kadar kayıt hakkı kazandıkları programda eğitime devam edebilecek, tecil sürelerinin sona ermesi hâlinde askerlik erteleme haklarını kaybettiklerinden bu durumdaki adayların kayıtları dondurularak, askerlik hizmetlerini yaptıktan sonra eğitime devam edebileceklerdir.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının elektronik kayıt işlemleri ile ilgili açıklaması aşağıdadır:

  1. Tüm Devlet yükseköğretim kurumları ile isteyen Vakıf yükseköğretim kurumları, dileyen öğrenciler için e-devlet kapısından kayıt olma imkânı sunacaklardır. Elektronik kayıt ilk yerleştirme için yapılacaktır. Ek yerleştirmede de elektronik kayıt yapılabilecektir.
  2. Elektronik kayıt öğrenci için zorunlu olmayıp isteğe bağlıdır. Elektronik kaydı tercih etmeyen veya zorunlu nedenlerle elektronik kaydı yapılamayan öğrenciler yerleştiği yükseköğretim kurumuna başvuracaktır.
  3. Elektronik kayıt işlemi 2022-2023 öğretim dönemi için ÖSYM’den temin edilecek yerleşen verisi içerisindeki öğrencileri kapsayacaktır. ÖSYM yerleşen verisine YÖKSİS üzerinden erişilebilecektir.
  4. Elektronik kayıt 22-24 Ağustos 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.
  5. Elektronik kayda, özel yetenek programları ile yükseköğretim kurumlarınca elektronik kaydı uygun görülmeyen programlar (sağlık raporu isteyen programlar gibi) dâhil edilmeyecektir. Sağlık raporu vb. istenen programlara yerleşen öğrencilerin 22-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında istenen belgeler ile birlikte ilgili yükseköğretim kurumlarına başvurmaları gerekmektedir.
  6. Yerleşen adaylar e-devlet şifreleri ile https://www.turkiye.gov.tr adresine giriş yaparak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı bölümünden kayıt işlemleri yapabileceklerdir. 
  7. Asker Alma Dairesinden askerlik durum bilgisi ve Milli Eğitim Bakanlığından lise mezunu olup olmadığına dair bilgi ekran kaydında yer alacaktır. Askerlik durumu kayıt olmalarına engel olmayacaktır. Ancak; Milli Eğitim Bakanlığından lise mezuniyet bilgisi alınamayan öğrenciler elektronik kayıt yapamayacak ve yerleştiği Yükseköğretim Kurumuna yönlendirileceklerdir. Milli Eğitim Bakanlığından mezuniyet bilgisi alınan öğrenciler için elektronik kayıtta öğrencinin yerleşme bilgileri, ÖSYM verisinden otomatik olarak gelecektir.
  8. Aynı anda örgün iki ön lisans veya iki lisans programına kayıtlı öğrenciler, elektronik kayıt ekranında kaydı yapılmayarak yerleşmiş olduğu Yükseköğretim Kurumuna yönlendirileceklerdir.
  9. Kaydını tamamlayan öğrenciler kayıt olduklarını gösterir barkotlu çıktı da alabileceklerdir.
  10. Yükseköğretim kurumları, elektronik kayıt olanlara ait bilgileri Yükseköğretim Bilgi Sistemi (YÖKSİS) üzerinden alabileceklerdir.


ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2022-YKS KAYITLARININ YAPILACAĞI TARİHLER VE YERLERİ
FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL/MYO KAYIT TARİHLERİ KAYDIN YAPILACAĞI ADRES ADRES İLİ ve İLÇESİ TELEFON NO

Mühendislik Fakültesi

22-26 Ağustos 2022 Mühendislik Fakültesi Dekanlığı - Farabi Kampüsü Merkez / Zonguldak

(372) 291 13 28

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

22-26 Ağustos 2022 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı -Farabi Kampüsü Merkez / Zonguldak

(372) 291 06 27

Fen Fakültesi

22-26 Ağustos 2022 Fen Fakültesi Dekanlığı - Farabi Kampüsü Merkez / Zonguldak

(372) 291 15 48

İsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

22-26 Ağustos 2022 İsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanlığı - Farabi Kampüsü Merkez / Zonguldak

(372) 291 15 48

İlahiyat Fakültesi

22-26 Ağustos 2022 Kampüsü Merkez / Zonguldak

(372) 291 28 71

İletişim Fakültesi

22-26 Ağustos 2022 İletişim Fakültesi Dekanlığı - Farabi Kampüsü Merkez / Zonguldak

(372) 291 24 73

Tıp Fakültesi

22-26 Ağustos 2022 Tıp Fakültesi Dekanlığı - İbn-i Sina Kampüsü Kozlu / Zonguldak

(372) 261 32 16

Diş Hekimliği Fakültesi

22-26 Ağustos 2022 Diş Hekimliği Fak.Dekanlığı - İbn-i Sina Kampüsü Kozlu / Zonguldak

(372) 261 36 07

Eczacılık Fakültesi

22-26 Ağustos 2022 Eczacılık Fakültesi Dekanlığı - İbn-i Sina Kampüsü Kozlu / Zonguldak

(372)261 32 59

Sağlık Bilimleri Fakültesi

22-26 Ağustos 2022 Sağlık Bilimleri Fakültesi - İbn-i Sina Kampüsü Kozlu / Zonguldak

(372) 261 33 53

Ahmet Erdoğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

22-26 Ağustos 2022 Ahmet Erdoğan S.H.MYO.Müd. - İbn-i Sina Kampüsü Kozlu / Zonguldak

(372) 261 33 52

Ereğli Eğitim Fakültesi

22-26 Ağustos 2022 Ereğli Eğitim Fakültesi Dekanlığı - Kdz.Ereğli Kdz. Ereğli / Zonguldak

(372) 322 39 53/2

Denizcilik Fakültesi

22-26 Ağustos 2022 Denizcilik Fakültesi Dekanlığı - Kdz.Ereğli Kdz. Ereğli / Zonguldak

(372) 319 19 50

Karadeniz Ereğli Turizm Fakültesi

22-26 Ağustos 2022 Kdz.Ereğli Turizm Fakültesi Dekanlığı - Kdz.Ereğli Kdz. Ereğli / Zonguldak

(372) 319 13 00

Karadeniz Ereğli Meslek Yüksekokulu

22-26 Ağustos 2022 Krd.Ereğli Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü-Kdz.Ereğli Kdz. Ereğli / Zonguldak

(372) 319 19 50/1145

Alaplı Meslek Yüksekokulu

22-26 Ağustos 2022 Alaplı Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü - Alaplı Alaplı / Zonguldak (372) 378 20 05/101

Çaycuma Meslek Yüksekokulu

22-26 Ağustos 2022 Çaycuma Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü - Çaycuma        Çaycuma / Zonguldak

(372) 643 66 01/110

Çaycuma Gıda ve Tarım Meslek Yüksekokulu

22-26 Ağustos 2022 Çaycuma Gıda ve Tarım MYO.Müdürlüğü - Çaycuma      Çaycuma / Zonguldak (372) 643 66 01/110

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

22-26 Ağustos 2022 Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürlüğü - Devrek Devrek / Zonguldak

(372) 556 35 73/122

Devrek Meslek Yüksekokulu

22-26 Ağustos 2022 Devrek Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü -Devrek Devrek / Zonguldak (372) 556 35 73/122

Devrek Adalet Meslek Yüksekokulu

22-26 Ağustos 2022 Devrek Adalet Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü -Devrek         Devrek / Zonguldak (372) 556 35 73/122

Zonguldak Meslek Yüksekokulu

22-26 Ağustos 2022 Zonguldak Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü - Kilimli     Kilimli / Zonguldak

(372) 265 67 66

Gökçebey Mithat-Mehmet Çanakçı Meslek Yüksekokulu

22-26 Ağustos 2022 Gökçebey Mithat-Mehmet Çanakçı Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü - Gökçebey Gökçebey / Zonguldak

(372) 512 34 74/125

2022-2023 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖNLİSANS/LİSANS PROGRAMLARINA YENİ KAYIT OLAN VE ÖĞRENİMİNE DEVAM EDEN ÖĞRENCİLERDEN ALINACAK KATKI PAYI / ÖĞRENİM ÜCRETLERİ
FAKÜLTE / YÜKSEKOKUL / KONSERVATUAR / MESLEK YÜKSEKOKULU 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Dönemlik (Güz_Bahar) Katkı Payı/Öğrenim Ücretleri
KATKI PAYI  ÖĞRENİM ÜCRETİ
Tıp Fakültesi   480,50 ₺
Diş Hekimliği Fakültesi   402,00 ₺ -
Eczacılık Fakültesi   402,00 ₺ -
Mühendislik Fakültesi   315,00 ₺ 1243,00 ₺
Denizcilik Fakültesi   256,50 ₺ 1.565,00 ₺
Güzel Sanatlar Fakültesi   256,50 ₺ -
Fen Fakültesi 231,50 ₺ -
Fen Edebiyat Fakültesi Fen 231,50 ₺ 1.042,00 ₺
Edebiyat 231,50 ₺ 782,00 ₺
İngiliz Dili ve Edebiyatı 347,25 ₺ 1.173,00 ₺
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Diğer Bölümler  254,50 ₺ 939,50 ₺
İktisat (İngilizce) 381,75 ₺ -
İlahiyat Fakültesi   231,50 ₺ 835,00 ₺
Ereğli Eğitim Fakültesi   231,50 ₺ 835,00 ₺
Sağlık Bilimleri Fakültesi   231,50 ₺ -
Karadeniz Ereğli Turizm Fakültesi   231,50 ₺ -
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Diğer Bölümler 231,50 ₺ 835,00 ₺
İngiliz Dili ve Edebiyatı 347,25 ₺ 1.173,00 ₺
İletişim Fakültesi   231,50 ₺ -
Devlet Konservatuvarı   479,00 ₺ -
Yüksekokullar   155,00 ₺ 939,50 ₺
Meslek Yüksekokulları Diğer Bölümler  155,00 ₺ 625,50 ₺
Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik 232,50 938,25 ₺


NOT:  5874 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla belirlenen tutarlardır.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin