Kayıt İçin Gerekli Belgeler

Kayıt İçin Gerekli Belgeler

Küçült Yazı Tipi Büyüt
a) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi

b) Yükseköğretim kurumlarına kayıt işlemlerinde öğrencinin YÖKSİS veri tabanında başka bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olduğunun tespit edilmesi halinde aynı düzeyde örgün bir programa kayıt yaptırmaması halinde ortaöğretim diplomasının aslı olmadan da kaydı yapılarak daha önce kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumundan bu bilgi teyit edilecektir.

c) Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)

ç) İkinci öğretim öğrencilerinin ödeyeceği öğrenim ücretinin 1.taksitini ödediğine ilişkin dekont

d) 
Kayıttan önce belirtilen üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri

  1) Alaplı Meslek Yüksekokulu Gemi Makineleri İşletme Programına kayıt yaptıracak adayların,
 
     Bu programa kayıt yaptırabilmek için öğrencilerin;
           a. Gemiadamları ve Kılavuz Kaptanları Yönetmeliği ile Gemiadamları ve Kılavuz Kaptanlar Eğitim ve Sınav Yönergesinin, Eğitim Kurumlarında Kayıt Kabul, Sağlık Koşulu ile ilgili   yasal koşulları sağlamaları,
          b. Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan Gemiadamları Sağlık Yönergesinde belirlenen usul ve esaslara göre aldıkları "Gemiadamı Olur Sağlık Raporu" nu Sağlık Denetleme Merkezinde onaylatmaları ve Gemiadamı Sağlık Yoklama Belgesi almaları gerekmektedir.

  2) Devrek Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programına kayıt yaptıracak adayların, Bu programa kayıt olan öğrencilerden her eğitim-öğretim yılında, ders uygulamalarında kullanılmak üzere sarf malzeme ve araç-gereç gideri alınır.

  3) Çaycuma Meslek Yüksekokulu Sivil Havacılık ve Kabin Hizmetleri Programına kayıt yaptıracak adayların, 
SİVİL HAVACILIK KABİN HİZMETLERİ (ön lisans) eğitimi mesleğini icra edebilmek için aranan nitelikler:
1) Adli sicil kaydı veya Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak.
2) Bayanlar için 160 cm-180 cm arası boya sahip olmak (ağırlığı, boy uzunluğunun santimetre olarak ifade edilen değerinin son iki rakamından en çok 5 kilogram fazla veya 15 kilogram noksan ağırlıkta olmak).
3) Erkekler için 170-190 cm arası boya sahip olmak (ağırlığı, boy uzunluğunun santimetre olarak ifade edilen değerinin son iki rakamından en çok 5 kilogram fazla veya 15 kilogram noksan ağırlıkta olmak).
4) Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş havacılık tıp merkezlerinde yapılan muayene sonucunda uçuşa elverişli olduğuna dair sağlık raporu almak.
5) Kabin memuru üniforması giyildiğinde vücudunun görünecek yerlerinde dövme, yara izi vb. bulunmamak.
NOT: Bu kriterler mesleği icra edebilmek için gereklidir. Bu şartları taşımayan kişilerin programa öğrenci olarak kabul edilmesinde bir engel bulunmamakta ve bu şartları taşıdığına dair herhangi bir belge istenmemektedir.
     4) Çaycuma Meslek Yüksekokulu Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Programına kayıt yaptıracak adayların, 
 SİVİL HAVA ULAŞTIRMA İŞLETMECİLİĞİ (ön lisans) mesleğini icra edebilmek için aranan nitelikler:
1) Havalimanı giriş kartı almasına engel oluşturacak herhangi bir Adli Sicil Kaydı veya Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak.
2) Mesleği ve/veya meslekte verilen görevi icra etmesine engel oluşturacak herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden son 6 ay içinde almış olmak şartıyla heyet raporu almak
(işitme kaybı/eksikliği, görme kaybı/eksikliği vb).
 NOT: Bu kriterler mesleği icra edebilmek için gereklidir. Bu şartları taşımayan kişilerin programa öğrenci olarak kabul edilmesinde bir engel bulunmamakta ve bu şartları taşıdığına dair herhangi bir belge istenmemektedir.    
   5) Eczacılık Fakültesine kayıt yaptıracak adayların, Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun ve bu Kanuna ilişkin yönetmelik hükümleri uyarınca iki gözü görmeyen ve mesleğini icra edebilmesi içinmesleğini yapmasına mani iyileşemez bir hastalığı bulunanlar eczacılık mesleğini yapamaz.

e) 2003 ve daha önceki yıllarda doğmuş erkek adaylardan (Bakaya veya yoklama kaçağı olanlar) askerlik şubelerinden alınacak Askerlik Durum Belgesi, Bir fakülte veya yüksekokula kaydolmasında askerlikçe bir sakınca olmadığına dair belge YKS ile bir yükseköğretim programına yerleşen yükümlülerin askerlik durumları, üniversiteler tarafından http://kamu.turkiye.gov.tr İnternet adresinde görülebilecektir.
 
Adayların askerlikle ilgili sorunları için askerlik şubelerine, kredi konusunda ayrıntılı bilgi için de Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.

Banka işlemleri için Öğrenci Numaranızı almanız gerekmektedir.
Öğrenci Numarasını alabileceğiniz adresler;


a) https://obs.beun.edu.tr/oibs/ogrsis/no_query.aspx 
b) e-Devlet sifresi ile  https://obs.beun.edu.tr/oibs/ogrenci/login.aspx adresinden "e-Devlet ile Giriş" alabilirsiniz.

İkinci öğretim öğrencisi iseniz, Türkiye’deki tüm Vakıfbank Mobil Bankacılık ve Vakıfbank ATM'lerinden öğrenci numaranız ile 28 Ağustos 2023 Pazartesi günü  saat 09:00 dan, 01 Eylül 2023 Cuma günü mesai bitimine kadar, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Adına Online Tahsilat/Kurum Faturadan Öğrenci Numarası  ile Öğrenim ücretinizi yatırabilirsiniz.

Öğrenim Ücretini yatırmayan öğrencilerin kayıt işlemleri tamamlanmayacaktır.