Misyon / Vizyon

Misyon / Vizyon

Küçült Yazı Tipi Büyüt

Daire Başkanlığı olarak eğitim-öğretim sürecinin düzenli yürütülmesine azami katkıyı sağlamak, öğrenci, akademik personel ve irtibatta olduğumuz tüm birim ve kurumlara zamanında ve doğru bir şekilde gerekli bilgi–belgeleri hazırlamak ve sunmak, bu amaçla bilgi teknolojilerini en yüksek seviyede kullanıp, paydaşlarımızın memnuniyetini önemseyerek hizmet vermekteyiz. Üniversitemize kayıt hakkı kazanan tüm öğrencilerin, mezun oluncaya kadar alacağı hizmetleri ilgili yasa, yönetmelik ve yönergeler çerçevesinde etik değerlere bağlı olarak etkin, hızlı ve doğru bir şekilde yürütme sorumluluk ve bilincindeyiz.

Misyon

Üniversitemizde öğrenim gören tüm öğrencilerin sorunsuz bir öğrenim hayatı sürdürebilmeleri için, uygun teknolojiyi ve yöntemleri yasalar çerçevesinde kullanarak en kaliteli hizmeti en kısa sürede vermek.

Vizyon
Sürekli gelişen bilgi ve teknolojileri kullanarak, güler yüzlü bir ifade ile güvenli ve mümkün olan en hızlı şekilde bilgi ve belge hizmeti sunan; öğrenci, öğretim elemanı ve personelin memnuniyetini ön plana çıkaran, ülke çapında örnek ve farklı bir birim olmak.

Temel Değerler
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi;

 • Mükemmelliği,
 • Evrenselliği,
 • Doğruluğu,
 • Güvenirliliği,
 • Paylaşımcılığı,
 • Hesap verebilirliği,
 • Katılımcılığı,
 • Şeffaflığı,
 • Sosyal sorumluluğu,
 • Bilimsel etiği,
 • Akademik düşünce ve ifade özgürlüğünü ilke edinmiştir.