Yandal

Yandal

Küçült Yazı Tipi Büyüt
YANDAL


KAPSAM

Başvurular, “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Ana Dal, Yan Dal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin Çift Anadal, Yandal ve Kurumlar Arası Kredi Transferi”  hükümleri çerçevesinde yapılır. 

MEVZUAT

  • Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Ana Dal, Yan Dal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin için tıklayınız...
  • Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Yandal Programı Yönergesi tıklayınız...

BAŞVURU BELGELERİ ve BAŞVURU SÜRECİ

A- KONTENJAN

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinin diploma programlarına ait kontenjanlar her dönem başında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı web sayfasında ilan edilir. tıklayınız..

B- KOŞULLAR

Yandal Başvurusu Başvurusu için, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Yandal Programı Yönergesi'nde belirtilen koşulları sağlamak. 


C- GEREKLİ BELGELER

1)
Dilekçe
2) Onaylı Not Belgesi (transkript)
3) Disiplin cezası almadığına ilişkin belge

D-TAKVİM

Başvurular Akademik Takvimde belirtilen sürelerde ilgili bölümlere yapılmaktadır. Akademik Takvim için tıklayınız...