YANDAL

Küçült Yazı Tipi Büyüt
YANDAL


KAPSAM

Başvurular, “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Ana Dal, Yan Dal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin Çift Anadal, Yandal ve Kurumlar Arası Kredi Transferi”  hükümleri çerçevesinde yapılır. 

MEVZUAT

  • Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Ana Dal, Yan Dal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin için tıklayınız...
  • Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Yandal Programı Yönergesi tıklayınız...

BAŞVURU BELGELERİ ve BAŞVURU SÜRECİ

A- KONTENJAN
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinin diploma programlarına ait kontenjanlar her dönem başında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı web sayfasında ilan edilir. tıklayınız..

B- KOŞULLAR

1)
Öğrencinin yandal programına başvuru ve kabul koşulları şunlardır:
a) Üniversitenin bir lisans programına kayıtlı olması,
b) Öğrencinin başvurduğu yarıyıla kadar anadal diploma programında aldığı tüm dersleri başarıyla tamamlamış olması,
c) Başvuru sırasında anadal programındaki genel not ortalamasının en az 2.50 olması gerekir.
2) Yandal programına başvurular, ilan edilen tarihlerde istenilen belgelerle birlikte ilgili birime yapılır.
3) Başvuru değerlendirme ve kabul işlemleri ilgili birim tarafından yapılır ve ilgili yönetim kurulu kararı ile tamamlanır.
4) Öğrencinin tamamen veya kısmen yabancı dille eğitim yapan bir çift anadal programına başvurması durumunda Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılan yabancı dil yeterlik sınavından başarılı olması veya Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Diller Bölümü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile belirlenen eşdeğerliği kabul edilen ulusal veya uluslararası bir sınavdan eşdeğer bir puan alması gerekir.

C- GEREKLİ BELGELER

1)
Dilekçe
2) Onaylı Not Belgesi (transkript)
3) Disiplin cezası almadığına ilişkin belge

D-TAKVİM

Başvurular Akademik Takvimde belirtilen sürelerde ilgili bölümlere yapılmaktadır. Akademik Takvim için tıklayınız...
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin